• 15 Trịnh Quang Xuân, Tp Đà Nẵng
  • hi@ocn.vn
  • 0866550669

Giới thiệu về Chữ ký số Viettel-CA

Mã sản phẩm/Dịch vụ:
: CKSCA
Tên sản phẩm/Dịch vụ:
: Giới thiệu về Chữ ký số Viettel-CA
Danh Mục sản phẩm/Dịch vụ:
: Chữ Ký Số


Chữ ký số Viettel-CA là dịch vụ cung cấp chứng thư số để khách hàng là cá nhân hay doanh nghiệp có thể sử dụng để giao dịch điện tử. Tất cả các giao dịch được ký bởi Chứng thư số Viettel-CA sẽ được đảm bảo:

Thông Tin Chi Tiết


1. Định nghĩa, đặc điểm dịch vụ:

- Dịch vụ chứng thực số Viettel-CA là dịch vụ cung cấp chứng thư số để khách hàng là cá nhân hay doanh nghiệp có thể sử dụng để giao dịch điện tử. Tất cả các giao dịch được ký bởi Chứng thư số Viettel-CA sẽ được đảm bảo:

  • Toàn vẹn dữ liệu: đảm bảo dữ liệu (dữ liệu giao dịch, tờ khai,...) đã ký sẽ không bị thay đổi, đảm bảo tính vẹn toàn (việc thay đổi thông tin giao dịch hoặc văn bản đã ký sẽ làm cho chữ ký số không hợp lệ);
  • Xác thực nguồn gốc: KH kiểm tra định danh người ký văn bản;
  • Chống chối bỏ: KH dùng chữ ký số để làm căn cứ pháp lý, KH đã ký số giao dịch hoặc văn bản sẽ không thể chối bỏ, các giao dịch ký số được pháp luật bảo vệ.

- Tính năng của sản phẩm:

  • Sử dụng trong dịch vụ hành chính công điện tử như kê khai thuế qua mạng, khai hải quan điện tử, đấu thầu trực tuyến, kê khai bảo hiểm xã hội điện tử, nộp thuế điện tử,...
  • Sử dụng trong các giao dịch điện tử khác như email, giao dịch chứng khoán, ngân hàng điện tử, ký hợp đồng văn bản, thanh toán trực tuyến.

- Các loại chứng thư số Viettel-CA

  • Chưng thư số cho cơ quan, tổ chức, các nhân trên các loại thiết bị: USB Token, SIM CA, HSM
  • Chứng thư số SSL.
  • Chứng thư số Code Signing

Hiện tại Viettel chưng kinh doanh chứng thư số SSL và Code Signing.

- Dịch vụ chứ ký số Viettel-CA sử dụng trên thiết bị SIM CA còn được gọi là dịch vụ MobileCA. Lưu ý: Để triển khai MobileCA, hệ thống phần mềm, dịch vụ cẩn phải tích hợp giải pháp ký số trước.

2. Mô hình kết nối:

a. Dịch vụ chứng thực chữ ký số cá nhân/tổ chức

- Viettel-CA hiện triển khai kinh doanh dịch vụ qua kênh chi nhánh Viettel Tỉnh/Thành phố và đại lý uye quyền trên toàn Quốc, mô hình cung cấp như sau:

b. Giải pháp xác thực giao dịch điện tử cho Ngân hàng/Chứng khoán

- Là giải pháp an ninh tổng thể cho phép tích hợp chữ ký số Viettel-CA với các hệ thống giao dịch điện tử của các ngân hàng, công ty chứng khoán,... Giải pháp này cung cấp hệ thống xác thực tập trung (dạng webservice), có khả năng tùy biến cao để KH dễ dàng tiếp cận và tích hợp hệ thống đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử

c. Sản phẩm là Viettel-CA Toolkit

- Giải pháp tổng thể cho việc ứng dụng tích hợp Viettel-CA vào các phần mềm có sẳn (quản lý văn bản, quản lý hồ sơ, văn phòng điện tử).

 

 


Sản Phẩm - Dịch Vụ Khác