• 15 Trịnh Quang Xuân, Tp Đà Nẵng
  • hi@ocn.vn
  • 0866550669

Báo giá dịch vụ chữ ký số Viettel-CA

Mã sản phẩm/Dịch vụ:
: VIETTEL-CA
Tên sản phẩm/Dịch vụ:
: Báo giá dịch vụ chữ ký số Viettel-CA
Danh Mục sản phẩm/Dịch vụ:
: Chữ Ký Số


Báo giá dịch vụ chữ ký số Viettel-CA dành cho cá nhân và doanh nghiệp với giá tốt nhất tại Đà Nẵng

Thông Tin Chi Tiết


Viettel-CA trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng bảng giá Chứng thư số (CTS) như sau:

chữ ký số Viettel-ca tại Đà Nẵng

1. Gói cước CTS cá nhân thiết bị USB TOKEN

Gói cước CTS cá nhân

Gói 1 năm

Gói 2 năm

Gói 3 năm

Hòa mạng mới

Tổng giá bán

1,045,000 1,391,500

1,573,000

Giá  CTS

495,000

841,500

1,188,000

Giá Thiết bị

550,000

550,000

385,000

Số tháng sử dụng

12

24

36

Gia hạn

Tổng giá bán

495,000

841,500

1,188,000

Số tháng sử dụng

12

24

36

 

2. Gói cước CTS tổ chức thiết bị USB TOKEN

Gói cước CTS tổ chức

Gói 1 năm

Gói 2 năm

Gói 3 năm

Hòa mạng mới

Tổng giá bán

1,826,000

2,741,000

3,109,000

Giá CTS

1,276,000

2,191,000

3,109,000

Giá Thiết bị

550,000

550,000

Thiết bị bao gồm trong gói cước

Số tháng sử dụng

12

24

36

Gia hạn

Tổng giá bán

1,276,000

2,191,000

2,909,000

Số tháng sử dụng

12

24

36

 

3. SIM CA cá nhân

Gói cước CTS cá nhân

Gói 1 năm

Gói 2 năm

Gói 3 năm

Hòa mạng mới

Tổng giá bán

399,000

699,000

999,000

Giá CTS

399,000

699,000

999,000

Số tháng sử dụng

12

24

36

Gia hạn

Tổng giá bán

359,000

629,000

899,000

Số tháng sử dụng

12

24

36

 

4. SIM CA tổ chức

Gói cước CTS tổ chức

Gói 1 năm

Gói 2 năm

Gói 3 năm

Hòa mạng mới

Tổng giá bán

599,000

1,099,000

1,599,000

Giá CTS

599,000

1,099,000

1,599,000

Số tháng sử dụng

12

24

36

Gia hạn

Tổng giá bán

539,000

989,000

1,439,000

Số tháng sử dụng

12

24

36

 

   Mọi chi tiết xin liên hệ:

     - Hotline: 0866 550 669

     - Email: lienhe@ocn.vn

 


Sản Phẩm - Dịch Vụ Khác