• 15 Trịnh Quang Xuân, Tp Đà Nẵng
  • hi@ocn.vn
  • 0866550669

Các tính năng của Hóa đơn điện tử SInvoice của Viettel

Mã sản phẩm/Dịch vụ:
: TNHDDT
Tên sản phẩm/Dịch vụ:
: Các tính năng của Hóa đơn điện tử SInvoice của Viettel
Danh Mục sản phẩm/Dịch vụ:
: Hóa Đơn Điện Tử


Hóa đơn điện tử SInvoice của Viettel cung cấp cho khách hàng đầy đủ các tính năng thông minh, một giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp với cách triển khai nhanh gọn tiết kiệm và hiệu quả

Thông Tin Chi Tiết


Đầy đủ tính năng, linh hoạt quản lý

tính năng hóa đơn điện tử SInvoice của Viettel

 

Quản lý mô hình Tổng Công ty – chi nhánh thành viên

  • Hệ thống đáp ứng mô hình Tổng Công ty quản lý nhiều chi nhánh
  • Đơn vị quản lý có thể quản lý tâp trung hoạt động động sử dụng hóa đơn của tất cả các chi nhánh

tính năng hóa đơn điện tử SInvoice của Viettel

Tích hợp sẵn tính năng gửi SMS cho khách hàng của doanh nghiệp

Ngoài tính năng gửi email cho khách hàng, hệ thống tích hợp sẵn module nhắn tin qua hệ thống tin nhắn thương hiệu do Viettel cung cấp, Khách hàng chỉ cần đăng ký sử dụng dịch vụ, dịch vụ ngay lập tức được khởi tạo.

tính năng hóa đơn điện tử SInvoice của Viettel

Đáp ứng số lượng người dùng lớn

  • Thiết kế hệ thống với khả năng mở rộng cao, khả năng đáp ứng không giới hạn số lượng doanh nghiệp dùng dịch vụ
  • Đáp ứng đồng thời số lượng lớn giao dịch lập, phát hành hóa đơn

Khả năng tùy chọn mẫu hóa đơn linh hoạt

  • Hệ thống có nhiều mẫu hóa đơn để doanh nghiệp lựa chọn, có chức năng thay đổi, quản lý mẫu hóa đơn
  • Cho khả năng tùy chỉnh mẫu hóa đơn, thay đổi logo, hình nền mẫu hóa đơn theo nhu cầu

Sản Phẩm - Dịch Vụ Khác