• EnglishVietnamese日本人
     
  • EnglishVietnamese日本人
     

Có 2 kết quả tìm kiếm cho "tên miền"

Đăng ký tên miền

SitePlus cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền chuyên nghiệp bao gồm: Đăng ký tên miền Việt Nam (.VN) và đăng ký tên miền quốc tế (Tên miền Enom).

Chỉ 23% tên miền tiếng Việt đã đăng ký được đưa vào sử dụng

Theo VNNIC, tính đến nay tổng số tên miền tiếng Việt tồn tại trên hệ thống là 977.684 tên miền. Tuy nhiên, số lượng tên miền tiêng Việt đã được đưa vào sử dụng thực tế trên các loại dịch vụ chỉ chiếm khoảng 23%.