• EnglishVietnamese日本人
     
  • EnglishVietnamese日本人
     
Chính sách quyền riêng tư

Khi sử dụng dịch vụ tại website ocn.vn, sau đây gọi là OCN.vn, chúng tôi sẽ đảm bảo quyền riêng tư của người dùng theo những điều khoản dưới đây.

Thỏa thuận người dùng

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN SỬ DỤNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA OCN.vn.