• EnglishVietnamese日本人
   
 • EnglishVietnamese日本人
   

BẢNG GIÁ ĐẠI LÍ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LÍ TẠI SITEPLUS

SITEPLUS là nhà cung cấp Domain & Hosting chuyên nghiệp lớn nhất Việt Nam với chi phí thấp nhất, chúng tôi xin giới thiệu mô hình đại lí Domain Hosting như sau:

SITEPLUS là nhà đăng ký tên miền Việt Nam chính thức của Trung tâm internet Việt Nam trực thuộc Bộ Truyền Thông

 ĐỐI TƯỢNG ĐẠI LÍ

Công ty hoặc các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin

 CÁC LỢI ÍCH KHI TRỞ THÀNH ĐẠI LÍ
 • Đại lí có toàn quyền chủ động giá bán lại dịch vụ của mình.
 • Được cung cấp control panel để quản lý việc thêm, bớt, sủa, xóa, tìm kiếm, cài đặt cấu hình khi bán host cho khách hàng, ngoài ra còn có mục quản lý ngày hết hạn của khách hàng và nhiều tính năng khác. Có Control Panel tên miền Việt Nam/ Quốc tế theo tên miền website của Đại lí
 • Dịch vụ hosting tại Web Mới đảm bảo sự ổn định và bảo vệ dữ liệu của khách hàng.
 • Có DNS riêng theo tên miền website đại lí.
 HÌNH THỨC NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN
 • Nạp tối thiểu 1.000.000 cho lần đầu tiên
 • Các mức nạp tiền tiếp theo chia chẵn cho 1.000.000 VND
 • Cấp đại lí tăng dần dựa trên tổng số tiền đã nạp vào hệ thống.
 • Chiết khấu giảm giá trực tiếp ngay khi đăng ký dịch vụ
  Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4
Tổng giá trị nạp vào Dưới 10 triệu Từ 10 đến 20 trệu Từ 20 đến 50 trệu Trên 50 triệu
TÊN MIỀN VIỆT NAM        
Đăng kí mới Giảm 10% Giảm 12% Giảm 15% Giảm 20%
Gia Hạn Giảm 5% Giảm 7% Giảm 10% Giảm 15%
TÊN MIỀN QUỐC TẾ        
Đăng kí mới Giảm 5% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 20%
Gia Hạn Giảm 5% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 20%
DỊCH VỤ HOSTING/EMAIL 
HOSTING/EMAIL RELAY
       
Đăng kí mới Giảm 15% Giảm 20% Giảm 25% Giảm 35%
Gia Hạn Giảm 15% Giảm 20% Giảm 25% Giảm 35%
DỊCH VỤ EMAIL/
SERVER/VPS
       
Đăng kí mới Giảm 10% Giảm 12% Giảm 15% Giảm 20%
Gia Hạn Giảm 5% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 20%
DỊCH VỤ MÁY CHỦ
RIÊNG/THUÊ ĐẶT CHỖ
SERVER
       
Đăng kí mới Giảm 3% Giảm 6% Giảm 8% Giảm 12%
Gia Hạn Giảm 3% Giảm 6% Giảm 8% Giảm 12%
DỊCH VỤ SSL        
Đăng kí mới Giảm 5% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 20%
Gia Hạn Giảm 5% Giảm 10% Giảm 15% Giảm 20%