Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất
  • AVTECH
  • eView
  • Goldeye
  • HDParagon
  • Samsung
  • Sony
  • Vantech
  • VDTECH
  • ZKTeco
Đầu đọc vân tay

Đầu đọc vân tay

 Ảnh   Sản phẩm+   Giá   Mua ngay 
Đầu đọc vân tay FR1200  Đầu đọc vân tay FR1200

F12 là một đầu đọc dấu vân tay với giao diện truyền thống RS485 làm việc với bộ điều trung tâm nBIO160,inBIO260 và inBIO460. Nó cung cấp các chức năng đọc và gỡi mẫu dấu vân tay.

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích