Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất
  • AVTECH
  • eView
  • Goldeye
  • HDParagon
  • Samsung
  • Sony
  • Vantech
  • VDTECH
  • ZKTeco
Camera SpeedDome

Camera SpeedDome

 Ảnh   Sản phẩm+   Giá   Mua ngay 
Camera quan sát eView Speed Dome EV-ISD6HIR  Camera quan sát eView Speed Dome EV-ISD6HIR

1/3" COLOR SONY EXview CCD Zoom quang 27x, Zoom KTS 12x Tiêu cự 3.2~86.4mm

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera quan sát eView Speed Dome EV-ISD6LIR  Camera quan sát eView Speed Dome EV-ISD6LIR

1/3" COLOR SONY EXview CCD Zoom quang 27x, Zoom KTS 12x Tiêu cự 3.2~86.4mm

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera quan sát eView Speed Dome EV-PT4L-C  Camera quan sát eView Speed Dome EV-PT4L-C

1/3" COLOR SONY EXview CCD Zoom quang 10x, Zoom KTS 12x Tiêu cự 3.9~39.0mm

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera quan sát eView Speed Dome EV-PT4L-P  Camera quan sát eView Speed Dome EV-PT4L-P

1/3" COLOR SONY EXview CCD Zoom quang 10x, Zoom KTS 12x Tiêu cự 3.9~39.0mm

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera quan sát eView Speed Dome EV-PT4L-W  Camera quan sát eView Speed Dome EV-PT4L-W

1/3" COLOR SONY EXview CCD Zoom quang 10x, Zoom KTS 12x Tiêu cự 3.9~39.0mm

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera quan sát eView Speed Dome EV-PT4LIR-C  Camera quan sát eView Speed Dome EV-PT4LIR-C

1/3" COLOR SONY EXview CCD Zoom quang 10x, Zoom KTS 12x Tiêu cự 3.9~39.0mm

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera quan sát eView Speed Dome EV-PT4LIR-P  Camera quan sát eView Speed Dome EV-PT4LIR-P

1/3" COLOR SONY EXview CCD Zoom quang 10x, Zoom KTS 12x Tiêu cự 3.9~39.0mm

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera quan sát eView Speed Dome EV-PT4LIR-W  Camera quan sát eView Speed Dome EV-PT4LIR-W

1/3" COLOR SONY EXview CCD Zoom quang 10x, Zoom KTS 12x Tiêu cự 3.9~39.0mm

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera quan sát eView Speed Dome EV-SD6H  Camera quan sát eView Speed Dome EV-SD6H

1/3" COLOR SONY EXview CCD Zoom quang 27x, Zoom KTS 12x Tiêu cự 3.2~86.4mm

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera quan sát eView Speed Dome EV-SD6L  Camera quan sát eView Speed Dome EV-SD6L

1/3" COLOR SONY EXview CCD Zoom quang 27x, Zoom KTS 12x Tiêu cự 3.2~86.4mm

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera quan sát eView Speed Dome SD6HIR  Camera quan sát eView Speed Dome SD6HIR

1/3" COLOR SONY EXview CCD - Zoom quang 27x, Zoom KTS 12x - Tiêu cự 3.2~86.4mm

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera quan sát eView Speed Dome SD6LIR  Camera quan sát eView Speed Dome SD6LIR

1/3" COLOR SONY EXview CCD - Zoom quang 27x, Zoom KTS 12x - Tiêu cự 3.2~86.4mm

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích