Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất
  • AVTECH
  • eView
  • Goldeye
  • HDParagon
  • Samsung
  • Sony
  • Vantech
  • VDTECH
  • ZKTeco
Đầu Ghi Hình IP

Đầu Ghi Hình IP

 Ảnh   Sản phẩm+   Giá   Mua ngay 
Đầu ghi hình camera IP + 3G + Công nghệ đám mây eView EV-NVR5416  Đầu ghi hình camera IP + 3G + Công nghệ đám mây eView EV-NVR5416

Đầu ghi hình NVR 16 kênh IP full HD 1080p / 24 kênh D1 Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 16x1080P / 16x720P/ 24xD1

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình camera IP + 3G + Công nghệ đám mây eView EV-NVR5424  Đầu ghi hình camera IP + 3G + Công nghệ đám mây eView EV-NVR5424

Đầu ghi hình NVR 24 kênh IP full HD 1080p / 32 kênh D1 Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 24x1080P / 24x720P/ 32xD1

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình eView camera IP + 3G + Công nghệ đám mây EV-NVR5308  Đầu ghi hình eView camera IP + 3G + Công nghệ đám mây EV-NVR5308

Đầu ghi hình NVR 8 kênh IP full HD 1080p / 16 kênh D1 Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 8x1080P / 8x720P/ 16xD1

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình eView NVR 16 kênh IP EV-NVR5116  Đầu ghi hình eView NVR 16 kênh IP EV-NVR5116

Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 8x1080P / 16x9600P Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình eView NVR 16 kênh IP HD EV-NVR5216  Đầu ghi hình eView NVR 16 kênh IP HD EV-NVR5216

Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 8x1080P / 16x9600P Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình eView NVR 24 kênh IP Full HD EV-NVR5324  Đầu ghi hình eView NVR 24 kênh IP Full HD EV-NVR5324

Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 16x1080P / 16x720P Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình eView NVR 24 kênh IP Full HD EV-NVR5424  Đầu ghi hình eView NVR 24 kênh IP Full HD EV-NVR5424

Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích