Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất
  • AVTECH
  • eView
  • Goldeye
  • HDParagon
  • Samsung
  • Sony
  • Vantech
  • VDTECH
  • ZKTeco
Đầu Ghi Hình HYDRID

Đầu Ghi Hình HYDRID

 Ảnh   Sản phẩm+   Giá   Mua ngay 
Đầu ghi hình KTS eView Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5104  Đầu ghi hình KTS eView Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5104

Đầu ghi hình KTS Hybrid 4 kênh Analog / 8 kênh IP Ghi hình Analog: 4 kênh 960H Ghi hình Analog + IP: 2xD1 + (1x1080P + 1x720P) Ghi hình IP: Có 5 chế độ tuỳ chọn 8x960H / 4x720P / 2x1080P / 1x720P+7xD1 / 1x1080P+1x720P+2xD1

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5108  Đầu ghi hình KTS eView Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5108

Đầu ghi hình KTS Hybrid 8 kênh Analog / 8 kênh IP Ghi hình Analog: 8 kênh D1 Ghi hình Analog + IP: 2xD1 + (1x1080P + 1x720P) Ghi hình IP: Có 5 chế độ tuỳ chọn 8x960H / 4x720P / 2x1080P / 1x720P+7xD1 / 1x1080P+1x720P+2xD1

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5116  Đầu ghi hình KTS eView Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5116

Đầu ghi hình KTS Hybrid 16 kênh Analog / 8 kênh IP Ghi hình Analog: 2 kênh D1 + 14 kênh CIF Ghi hình Analog + IP: 2xD1 + (1x1080P + 1x720P) Ghi hình IP: Có 5 chế độ tuỳ chọn 8x960H / 4x720P / 2x1080P / 1x720P+7xD1 / 1x1080P+1x720P+2xD1

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5116F  Đầu ghi hình KTS eView Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5116F

Đầu ghi hình KTS Hybrid 16 kênh Analog / 16 kênh IP Ghi hình Analog: 16 kênh D1 Ghi hình Analog + IP: 4xD1 + (1x1080P + 1x720P) Ghi hình IP: Có 4 chế độ tuỳ chọn 16xD1 / 2x1080P + 2x720P/ 1x1080P + 1x720P + 6x960H / 8x720P

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5208  Đầu ghi hình KTS eView Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5208

Đầu ghi hình KTS Hybrid 8 kênh Analog / 8 kênh IP Ghi hình Analog: 8 kênh D1 Ghi hình Analog + IP: 2xD1 + (1x1080P + 1x720P) Ghi hình IP: Có 4 chế độ tuỳ chọn 8x960H / 4x720P / 2x1080P / 1x720P+7xD1 / 1x1080P+1x720P+2xD1

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5216  Đầu ghi hình KTS eView Hybrid + 3G + Công nghệ đám mây EV-HVR5216

Đầu ghi hình KTS Hybrid 16 kênh Analog / 16 kênh IP Ghi hình Analog: 16 kênh D1 Ghi hình Analog + IP: 4xD1 + (1x1080P + 1x720P) Ghi hình IP: Có 4 chế độ tuỳ chọn 16xD1 / 2x1080P + 2x720P / 1x1080P+1x720P+6x960H / 8x720P

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView Hybrid EV-HVR5006  Đầu ghi hình KTS eView Hybrid EV-HVR5006

Đầu ghi hình KTS Hybrid 6 kênh H.264 Pentaplex Ghi hình Analog + IP ( 7 chế độ tùy chọn: 4D1 +2 D1; 2D1 +4 D1; 0 +(1 720P +3 D1);0 +2 720P; 0 +4 960H; 0 +6 D1; 0 +1 1080P)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView Hybrid EV-HVR5009  Đầu ghi hình KTS eView Hybrid EV-HVR5009

Đầu ghi hình KTS Hybrid 9 kênh H.264 Pentaplex Chế độ ghi hình Analog + IP: 4D1 + 4D1 Chế độ ghi hình IP ( 7 chế độ tùy chọn: 2 x 1080P; 4 x 720P; 8 x 960H; 9 x D1; 1 x 1080P + 1 x 720P+2 D1; 2 x 720P + 4D1; 1 x 720P+ 7xD1)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích