Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất
  • AVTECH
  • eView
  • Goldeye
  • HDParagon
  • Samsung
  • Sony
  • Vantech
  • VDTECH
  • ZKTeco
Đầu Ghi Hình Analog

Đầu Ghi Hình Analog

 Ảnh   Sản phẩm+   Giá   Mua ngay 
Đầu ghi hình KTS eView 16 kênh EV-H2516  Đầu ghi hình KTS eView 16 kênh EV-H2516

Đầu ghi hình KTS 16 kênh H.264 Pentaplex 16 kênh (Hiển thị 400fps Full D1/ Ghi 400 fps CIF)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView 16 kênh EV-H2516I  Đầu ghi hình KTS eView 16 kênh EV-H2516I

Đầu ghi hình KTS 16 kênh H.264 Pentaplex 16 kênh (Hiển thị 400fps Full D1/ Ghi 400 fps CIF)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView 16 kênh EV-H7416  Đầu ghi hình KTS eView 16 kênh EV-H7416

Đầu ghi hình KTS 16 kênh H.264 Pentaplex 16 kênh (Hiển thị 400fps Full D1/ Ghi 400 fps CIF)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView 16 kênh EV-H7516  Đầu ghi hình KTS eView 16 kênh EV-H7516

Đầu ghi hình KTS 16 kênh H.264 Pentaplex 16 kênh (Hiển thị 400fps Full D1/ Ghi 400 fps Full D1)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView 24 kênh EV-H2524  Đầu ghi hình KTS eView 24 kênh EV-H2524

Đầu ghi hình KTS 24 kênh H.264 Pentaplex 24 kênh (Hiển thị 600fps Full D1/ Ghi 600 fps CIF)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView 32 kênh EV-H2532  Đầu ghi hình KTS eView 32 kênh EV-H2532

Đầu ghi hình KTS 32 kênh H.264 Pentaplex 32 kênh (Hiển thị 800fps Full D1/ Ghi 800 fps CIF)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView 4 kênh EV-H2504  Đầu ghi hình KTS eView 4 kênh EV-H2504

Đầu ghi hình KTS 4 kênh H.264 Pentaplex 4 kênh (Hiển thị 100fps Full D1/ Ghi 100fps Full D1)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView 4 kênh EV-H2504I  Đầu ghi hình KTS eView 4 kênh EV-H2504I

Đầu ghi hình KTS 4 kênh H.264 Pentaplex 4 kênh (Hiển thị 100fps Full D1/ Ghi 100fps Full D1)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView 4 kênh EV-H7404  Đầu ghi hình KTS eView 4 kênh EV-H7404

Đầu ghi hình KTS 4 kênh H.264 Pentaplex 4 kênh (Hiển thị 100fps Full D1/ Ghi 100fps Full D1)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView 8 kênh EV-H2508  Đầu ghi hình KTS eView 8 kênh EV-H2508

Đầu ghi hình KTS 8 kênh H.264 Pentaplex 8 kênh (Hiển thị 200fps Full D1/ Ghi 50fps Full D1+150 fps CIF)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView 8 kênh EV-H2508I  Đầu ghi hình KTS eView 8 kênh EV-H2508I

Đầu ghi hình KTS 8 kênh H.264 Pentaplex 8 kênh (Hiển thị 200fps Full D1/ Ghi 50fps Full D1+150 fps CIF)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView 8 kênh EV-H7408  Đầu ghi hình KTS eView 8 kênh EV-H7408

Đầu ghi hình KTS kênh H.264 Pentaplex 8 kênh (Hiển thị 200fps Full D1/ Ghi 50fps Full D1+150 fps CIF)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích