Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất
  • AVTECH
  • eView
  • Goldeye
  • HDParagon
  • Samsung
  • Sony
  • Vantech
  • VDTECH
  • ZKTeco
Đầu Ghi Hình Eview

Đầu Ghi Hình Eview

Đầu Ghi Hình Analog
Đầu Ghi Hình Analog
Đầu Ghi Hình HYDRID
Đầu Ghi Hình HYDRID
Đầu Ghi Hình IP
Đầu Ghi Hình IP
Đầu Ghi Hình AHD
Đầu Ghi Hình AHD
Đầu Ghi Hình Eview

Đầu Ghi Hình Eview

 Ảnh   Sản phẩm+   Giá   Mua ngay 
Đầu ghi hình camera IP + 3G + Công nghệ đám mây eView EV-NVR5416  Đầu ghi hình camera IP + 3G + Công nghệ đám mây eView EV-NVR5416

Đầu ghi hình NVR 16 kênh IP full HD 1080p / 24 kênh D1 Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 16x1080P / 16x720P/ 24xD1

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình camera IP + 3G + Công nghệ đám mây eView EV-NVR5424  Đầu ghi hình camera IP + 3G + Công nghệ đám mây eView EV-NVR5424

Đầu ghi hình NVR 24 kênh IP full HD 1080p / 32 kênh D1 Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 24x1080P / 24x720P/ 32xD1

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình eView AHD 16 kênh EV-AHD5116L  Đầu ghi hình eView AHD 16 kênh EV-AHD5116L

Đầu ghi hình AHD 4 kênh Đầu ghi hình AHD 8 kênh 720p Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình eView AHD 4 kênh EV-AHD5104  Đầu ghi hình eView AHD 4 kênh EV-AHD5104

Đầu ghi hình AHD 4 kênh Đầu ghi hình AHD 8 kênh 720p Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình eView AHD 8 kênh EV-AHD5108  Đầu ghi hình eView AHD 8 kênh EV-AHD5108

Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại Hỗ trợ gắn 1 ổ cứng SATA (4TB each)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình eView camera IP + 3G + Công nghệ đám mây EV-NVR5308  Đầu ghi hình eView camera IP + 3G + Công nghệ đám mây EV-NVR5308

Đầu ghi hình NVR 8 kênh IP full HD 1080p / 16 kênh D1 Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 8x1080P / 8x720P/ 16xD1

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình eView NVR 16 kênh IP EV-NVR5116  Đầu ghi hình eView NVR 16 kênh IP EV-NVR5116

Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 8x1080P / 16x9600P Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình eView NVR 16 kênh IP HD EV-NVR5216  Đầu ghi hình eView NVR 16 kênh IP HD EV-NVR5216

Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 8x1080P / 16x9600P Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình eView NVR 24 kênh IP Full HD EV-NVR5324  Đầu ghi hình eView NVR 24 kênh IP Full HD EV-NVR5324

Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 16x1080P / 16x720P Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình eView NVR 24 kênh IP Full HD EV-NVR5424  Đầu ghi hình eView NVR 24 kênh IP Full HD EV-NVR5424

Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView 16 kênh EV-H2516  Đầu ghi hình KTS eView 16 kênh EV-H2516

Đầu ghi hình KTS 16 kênh H.264 Pentaplex 16 kênh (Hiển thị 400fps Full D1/ Ghi 400 fps CIF)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView 16 kênh EV-H2516I  Đầu ghi hình KTS eView 16 kênh EV-H2516I

Đầu ghi hình KTS 16 kênh H.264 Pentaplex 16 kênh (Hiển thị 400fps Full D1/ Ghi 400 fps CIF)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView 16 kênh EV-H7416  Đầu ghi hình KTS eView 16 kênh EV-H7416

Đầu ghi hình KTS 16 kênh H.264 Pentaplex 16 kênh (Hiển thị 400fps Full D1/ Ghi 400 fps CIF)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView 16 kênh EV-H7516  Đầu ghi hình KTS eView 16 kênh EV-H7516

Đầu ghi hình KTS 16 kênh H.264 Pentaplex 16 kênh (Hiển thị 400fps Full D1/ Ghi 400 fps Full D1)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView 24 kênh EV-H2524  Đầu ghi hình KTS eView 24 kênh EV-H2524

Đầu ghi hình KTS 24 kênh H.264 Pentaplex 24 kênh (Hiển thị 600fps Full D1/ Ghi 600 fps CIF)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView 32 kênh EV-H2532  Đầu ghi hình KTS eView 32 kênh EV-H2532

Đầu ghi hình KTS 32 kênh H.264 Pentaplex 32 kênh (Hiển thị 800fps Full D1/ Ghi 800 fps CIF)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView 4 kênh EV-H2504  Đầu ghi hình KTS eView 4 kênh EV-H2504

Đầu ghi hình KTS 4 kênh H.264 Pentaplex 4 kênh (Hiển thị 100fps Full D1/ Ghi 100fps Full D1)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView 4 kênh EV-H2504I  Đầu ghi hình KTS eView 4 kênh EV-H2504I

Đầu ghi hình KTS 4 kênh H.264 Pentaplex 4 kênh (Hiển thị 100fps Full D1/ Ghi 100fps Full D1)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView 4 kênh EV-H7404  Đầu ghi hình KTS eView 4 kênh EV-H7404

Đầu ghi hình KTS 4 kênh H.264 Pentaplex 4 kênh (Hiển thị 100fps Full D1/ Ghi 100fps Full D1)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS eView 8 kênh EV-H2508  Đầu ghi hình KTS eView 8 kênh EV-H2508

Đầu ghi hình KTS 8 kênh H.264 Pentaplex 8 kênh (Hiển thị 200fps Full D1/ Ghi 50fps Full D1+150 fps CIF)

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích