Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất
  • AVTECH
  • eView
  • Goldeye
  • HDParagon
  • Samsung
  • Sony
  • Vantech
  • VDTECH
  • ZKTeco
Camera Quan Sát Thân

Camera Quan Sát Thân

 Ảnh   Sản phẩm+   Giá   Mua ngay 
Camera thân hồng ngoại mini ống kính cố định GE-SQ516U-IR  Camera thân hồng ngoại mini ống kính cố định GE-SQ516U-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD, H1 DSP, 600TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera thân hồng ngoại mini ống kính cố định GE-SQ518L-IR  Camera thân hồng ngoại mini ống kính cố định GE-SQ518L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H1+ DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog, CCVC

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời BL716U-IR  Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời BL716U-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD, H1 DSP, 600TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời BL718L-IR  Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời BL718L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H1+ DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog, CCVC

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-WFB16U-IR  Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-WFB16U-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD, H1 DSP, 600TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-WFB18L-IR  Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-WFB18L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H1+ DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog, CCVC

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-WFB23L-IR  Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-WFB23L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, Sony Effio-E DSP, 700TVL, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-WFB33L-IR  Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-WFB33L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H3 DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Defog, Sens up, CCVC

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-WFB94L-IR  Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-WFB94L-IR

1/3" Sony Super Exview CCD II, Sony Effio-V DSP, 700TVL, ATR, WDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Sens up

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Gildeye GE-WO33L-IR  Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Gildeye GE-WO33L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H3 DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Defog, Sens up, CCVC

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Goldeye BL616U-IR  Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Goldeye BL616U-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD, H1 DSP, 600TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Goldeye BL618L-IR  Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Goldeye BL618L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H1+ DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog, CCVC

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Goldeye BL623L-IR  Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Goldeye BL623L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, Sony Effio-E DSP, 700TVL, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Goldeye BL633L-IR  Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Goldeye BL633L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H3 DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Defog, Sens up, CCVC

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Goldeye BL694L-IR  Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Goldeye BL694L-IR

1/3" Sony Super Exview CCD II, Sony Effio-V DSP, 700TVL, ATR, WDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Sens up

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Goldeye BL723L-IR  Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Goldeye BL723L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, Sony Effio-E DSP, 700TVL, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Goldeye BL733L-IR  Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Goldeye BL733L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H3 DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Defog, Sens up, CCVC

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Goldeye BL794L-IR  Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Goldeye BL794L-IR Chi tiết 0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Goldeye GE-WO16U-IR  Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Goldeye GE-WO16U-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD, H1 DSP, 600TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Goldeye GE-WO18L-IR  Camera thân hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời Goldeye GE-WO18L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H1+ DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog, CCVC

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích