Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất
  • AVTECH
  • eView
  • Goldeye
  • HDParagon
  • Samsung
  • Sony
  • Vantech
  • VDTECH
  • ZKTeco
Camera Quan Sát Cầu

Camera Quan Sát Cầu

 Ảnh   Sản phẩm+   Giá   Mua ngay 
Camera cầu hồng ngoại mini ống kính cố định CMD16U-IR  Camera cầu hồng ngoại mini ống kính cố định CMD16U-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD, H1 DSP, 600TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera cầu hồng ngoại mini ống kính cố định CMD18L-IR  Camera cầu hồng ngoại mini ống kính cố định CMD18L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H1+ DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog, CCVC

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera cầu hồng ngoại mini ống kính cố định CMD23L-IR  Camera cầu hồng ngoại mini ống kính cố định CMD23L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, Sony Effio-E DSP, 700TVL, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera cầu hồng ngoại mini ống kính cố định CMD33L-IR  Camera cầu hồng ngoại mini ống kính cố định CMD33L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H3 DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Defog, Sens up, CCVC

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera cầu hồng ngoại mini ống kính cố định CMD33L-IR  Camera cầu hồng ngoại mini ống kính cố định CMD33L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H3 DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Defog, Sens up, CCVC

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera cầu hồng ngoại mini ống kính cố định CMD94L-IR  Camera cầu hồng ngoại mini ống kính cố định CMD94L-IR

1/3" Sony Super Exview CCD II, Sony Effio-V DSP, 700TVL, ATR, WDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Sens up

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-MWV16U-IR  Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-MWV16U-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD, H1 DSP, 600TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-MWV18L-IR  Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-MWV18L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H1+ DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog, CCVC

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-MWV23L-IR  Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-MWV23L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, Sony Effio-E DSP, 700TVL, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-MWV33L-IR  Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-MWV33L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H3 DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Defog, Sens up, CCVC

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-MWV94L-IR  Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn ngoài trời GE-MWV94L-IR

1/3" Sony Super Exview CCD II, Sony Effio-V DSP, 700TVL, ATR, WDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Sens up

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn trong nhà GE-MWF16U-IR  Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn trong nhà GE-MWF16U-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD, H1 DSP, 600TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn trong nhà GE-MWF18L-IR  Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn trong nhà GE-MWF18L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H1+ DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog, CCVC

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn trong nhà GE-MWF23L-IR  Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn trong nhà GE-MWF23L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, Sony Effio-E DSP, 700TVL, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn trong nhà GE-MWF33L-IR  Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn trong nhà GE-MWF33L-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H3 DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Defog, Sens up, CCVC

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn trong nhà GE-MWF94L-IR  Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định gắn trong nhà GE-MWF94L-IR

1/3" Sony Super Exview CCD II, Sony Effio-V DSP, 700TVL, ATR, WDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Sens up

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera cầu hồng ngoại ống kính thay đổi gắn ngoài trời GE-LWD16UV-IR  Camera cầu hồng ngoại ống kính thay đổi gắn ngoài trời GE-LWD16UV-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD, H1 DSP, 600TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera cầu hồng ngoại ống kính thay đổi gắn ngoài trời GE-LWD18LV-IR  Camera cầu hồng ngoại ống kính thay đổi gắn ngoài trời GE-LWD18LV-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H1+ DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless, Defog, CCVC

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera cầu hồng ngoại ống kính thay đổi gắn ngoài trời GE-LWD23LV-IR  Camera cầu hồng ngoại ống kính thay đổi gắn ngoài trời GE-LWD23LV-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, Sony Effio-E DSP, 700TVL, ATR, DWDR, Smart IR, 2D-DNR, Flickerless

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Camera cầu hồng ngoại ống kính thay đổi gắn ngoài trời GE-LWD33LV-IR  Camera cầu hồng ngoại ống kính thay đổi gắn ngoài trời GE-LWD33LV-IR

1/3" Sony Super-HAD CCD II, H3 DSP, 700TVL, DWDR, Smart IR, 3D-DNR, Flickerless, Defog, Sens up, CCVC

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích