Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất
  • AVTECH
  • eView
  • Goldeye
  • HDParagon
  • Samsung
  • Sony
  • Vantech
  • VDTECH
  • ZKTeco
Đầu Ghi Hình Chuẩn 960H

Đầu Ghi Hình Chuẩn 960H

 Ảnh   Sản phẩm+   Giá   Mua ngay 
Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh chuẩn 960H GE-H7216LI  Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh chuẩn 960H GE-H7216LI

Đầu ghi hình KTS 16 kênh chuẩn 960H , 16 kênh Analog (cổng BNC), Hiển thị & Ghi hình 480(400) fps @ 960H

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh chuẩn 960H GE-H7216LI  Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh chuẩn 960H GE-H7216LI

Đầu ghi hình KTS 16 kênh chuẩn 960H, 16 kênh Analog (cổng BNC), Hiển thị & Ghi hình 480(400) fps @ 960H

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh chuẩn 960H GE-H7616LI  Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh chuẩn 960H GE-H7616LI

Đầu ghi hình KTS 16 kênh chuẩn 960H, 16 kênh Analog (cổng BNC), Hiển thị & Ghi hình 480(400) fps @ 960H

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh chuẩn 960H GE-H7816LI  Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh chuẩn 960H GE-H7816LI

Đầu ghi hình KTS 16 kênh chuẩn 960H, 16 kênh Analog (cổng BNC), Hiển thị & Ghi hình 480(400) fps @ 960H

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 4 kênh chuẩn 960H GE-H7204I  Đầu ghi hình KTS Goldeye 4 kênh chuẩn 960H GE-H7204I

4 kênh Analog (cổng BNC) Hiển thị & Ghi hình 120(100) fps @ 960H Realtime playback cho tất cả các kênh

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 8 kênh chuẩn 960H GE-H7208LI  Đầu ghi hình KTS Goldeye 8 kênh chuẩn 960H GE-H7208LI

8 kênh Analog (cổng BNC) Hiển thị & Ghi hình 240(200) fps @ 960H

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 8 kênh chuẩn 960H GE-H7608LI  Đầu ghi hình KTS Goldeye 8 kênh chuẩn 960H GE-H7608LI

8 kênh Analog (cổng BNC) Hiển thị & Ghi hình 240(200) fps @ 960H 8 Loop out, 8 Audio Output 8 ngõ vào, 4 ngõ ra báo động

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích