Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất
  • AVTECH
  • eView
  • Goldeye
  • HDParagon
  • Samsung
  • Sony
  • Vantech
  • VDTECH
  • ZKTeco
Đầu Ghi Hình Chuẩn CIF

Đầu Ghi Hình Chuẩn CIF

 Ảnh   Sản phẩm+   Giá   Mua ngay 
Đầu ghi hình Goldeye 4 kênh GE-H5304I  Đầu ghi hình Goldeye 4 kênh GE-H5304I

4 kênh Analog (cổng BNC) Hiển thị & Ghi hình 120(100) fps @ CIF 4 ngõ vào, 1 ngõ ra báo động

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS 16 kênh GE-H5316I  Đầu ghi hình KTS 16 kênh GE-H5316I

16 kênh Analog (cổng BNC) - Hiển thị & Ghi hình 480(400) fps @ CIF - Realtime playback cho tất cả các kênh

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh GE-H5516  Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh GE-H5516

16 kênh Analog (cổng BNC) Hiển thị & Ghi hình 480(400) fps @ CIF

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh GE-H5616  Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh GE-H5616

16 kênh Analog (cổng BNC) Hiển thị & Ghi hình 480(400) fps @ CIF Realtime playback cho tất cả các kênh

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 24 kênh GE-H5524  Đầu ghi hình KTS Goldeye 24 kênh GE-H5524

24 kênh Analog (cổng BNC) Hiển thị & Ghi hình 720(600) fps @ CIF

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 32 kênh GE-H5532  Đầu ghi hình KTS Goldeye 32 kênh GE-H5532

32 kênh Analog (cổng BNC) Hiển thị & Ghi hình 960(800) fps @ CIF

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 8 kênh GE-H5308I  Đầu ghi hình KTS Goldeye 8 kênh GE-H5308I

8 kênh Analog (cổng BNC) Hiển thị & Ghi hình 240(200) fps @ CIF 8 ngõ vào, 1 ngõ ra báo động

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye chuẩn CIF 16 kênh GE-H7016L  Đầu ghi hình KTS Goldeye chuẩn CIF 16 kênh GE-H7016L

Đầu ghi hình KTS 16 kênh.

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye chuẩn CIF 8 kênh GE-H7008L  Đầu ghi hình KTS Goldeye chuẩn CIF 8 kênh GE-H7008L

Đầu ghi hình KTS 8 kênh.kích thước siêu nhỏ,giao diện thân thiện dễ sử dụng.

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích