Danh mục sản phẩm
Nhà sản xuất
  • AVTECH
  • eView
  • Goldeye
  • HDParagon
  • Samsung
  • Sony
  • Vantech
  • VDTECH
  • ZKTeco
Đầu Ghi Hình Goldeye

Đầu Ghi Hình Goldeye

Đầu Ghi Hình Chuẩn 960H
Đầu Ghi Hình Chuẩn 960H
Đầu Ghi Hình Chuẩn CIF
Đầu Ghi Hình Chuẩn CIF
Đầu Ghi Hình Chuẩn D1
Đầu Ghi Hình Chuẩn D1
Đầu Ghi Hình Goldeye

Đầu Ghi Hình Goldeye

 Ảnh   Sản phẩm+   Giá   Mua ngay 
Đầu ghi hình Goldeye 4 kênh GE-H5304I  Đầu ghi hình Goldeye 4 kênh GE-H5304I

4 kênh Analog (cổng BNC) Hiển thị & Ghi hình 120(100) fps @ CIF 4 ngõ vào, 1 ngõ ra báo động

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS 16 kênh GE-H5316I  Đầu ghi hình KTS 16 kênh GE-H5316I

16 kênh Analog (cổng BNC) - Hiển thị & Ghi hình 480(400) fps @ CIF - Realtime playback cho tất cả các kênh

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh chuẩn 960H GE-H7216LI  Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh chuẩn 960H GE-H7216LI

Đầu ghi hình KTS 16 kênh chuẩn 960H , 16 kênh Analog (cổng BNC), Hiển thị & Ghi hình 480(400) fps @ 960H

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh chuẩn 960H GE-H7216LI  Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh chuẩn 960H GE-H7216LI

Đầu ghi hình KTS 16 kênh chuẩn 960H, 16 kênh Analog (cổng BNC), Hiển thị & Ghi hình 480(400) fps @ 960H

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh chuẩn 960H GE-H7616LI  Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh chuẩn 960H GE-H7616LI

Đầu ghi hình KTS 16 kênh chuẩn 960H, 16 kênh Analog (cổng BNC), Hiển thị & Ghi hình 480(400) fps @ 960H

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh chuẩn 960H GE-H7816LI  Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh chuẩn 960H GE-H7816LI

Đầu ghi hình KTS 16 kênh chuẩn 960H, 16 kênh Analog (cổng BNC), Hiển thị & Ghi hình 480(400) fps @ 960H

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh chuẩn D1 GE-H7116LI  Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh chuẩn D1 GE-H7116LI

Đầu ghi hình KTS 16 kênh chuẩn D1, 16 kênh Analog (cổng BNC), Hiển thị & Ghi hình 480(400) fps @ D1

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh GE-H5516  Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh GE-H5516

16 kênh Analog (cổng BNC) Hiển thị & Ghi hình 480(400) fps @ CIF

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh GE-H5616  Đầu ghi hình KTS Goldeye 16 kênh GE-H5616

16 kênh Analog (cổng BNC) Hiển thị & Ghi hình 480(400) fps @ CIF Realtime playback cho tất cả các kênh

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 24 kênh GE-H5524  Đầu ghi hình KTS Goldeye 24 kênh GE-H5524

24 kênh Analog (cổng BNC) Hiển thị & Ghi hình 720(600) fps @ CIF

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 32 kênh GE-H5532  Đầu ghi hình KTS Goldeye 32 kênh GE-H5532

32 kênh Analog (cổng BNC) Hiển thị & Ghi hình 960(800) fps @ CIF

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 4 kênh chuẩn 960H GE-H7204I  Đầu ghi hình KTS Goldeye 4 kênh chuẩn 960H GE-H7204I

4 kênh Analog (cổng BNC) Hiển thị & Ghi hình 120(100) fps @ 960H Realtime playback cho tất cả các kênh

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 4 kênh chuẩn D1 GE-H7104L  Đầu ghi hình KTS Goldeye 4 kênh chuẩn D1 GE-H7104L

Đầu ghi hình KTS 4 kênh chuẩn D1.kích thước siêu nhỏ,giao diện thân thiện dễ sử dụng

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 8 kênh chuẩn 960H GE-H7208LI  Đầu ghi hình KTS Goldeye 8 kênh chuẩn 960H GE-H7208LI

8 kênh Analog (cổng BNC) Hiển thị & Ghi hình 240(200) fps @ 960H

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 8 kênh chuẩn 960H GE-H7608LI  Đầu ghi hình KTS Goldeye 8 kênh chuẩn 960H GE-H7608LI

8 kênh Analog (cổng BNC) Hiển thị & Ghi hình 240(200) fps @ 960H 8 Loop out, 8 Audio Output 8 ngõ vào, 4 ngõ ra báo động

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 8 kênh chuẩn D1 GE-H7108I  Đầu ghi hình KTS Goldeye 8 kênh chuẩn D1 GE-H7108I

Đầu ghi hình KTS 8 kênh chuẩn D1, 8 kênh Analog (cổng BNC), Hiển thị & Ghi hình 240(200) fps @ D1

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye 8 kênh GE-H5308I  Đầu ghi hình KTS Goldeye 8 kênh GE-H5308I

8 kênh Analog (cổng BNC) Hiển thị & Ghi hình 240(200) fps @ CIF 8 ngõ vào, 1 ngõ ra báo động

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye chuẩn CIF 16 kênh GE-H7016L  Đầu ghi hình KTS Goldeye chuẩn CIF 16 kênh GE-H7016L

Đầu ghi hình KTS 16 kênh.

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích
Đầu ghi hình KTS Goldeye chuẩn CIF 8 kênh GE-H7008L  Đầu ghi hình KTS Goldeye chuẩn CIF 8 kênh GE-H7008L

Đầu ghi hình KTS 8 kênh.kích thước siêu nhỏ,giao diện thân thiện dễ sử dụng.

 Chi tiết
0VND Mua ngay 
Chọn so sánh 
Sản phẩm yêu thích